Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

envyy
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viategoniema tegoniema

April 10 2017

envyy
0651 c9b5 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaLookrecja Lookrecja

February 16 2017

envyy
0660 2cd4 390
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaoutline outline

July 06 2015

envyy
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
envyy
Play fullscreen

Will you still love me when
I'm no longer young and beautiful?
Will you still love me when
I got nothing but my aching soul?

July 02 2015

envyy
7056 d8ee 390
Reposted byciachu47Jasiuuudzonyrealitycheckmooli
envyy
(...) - Musisz iść sam - mówi chłopczyk.
- Znowu mnie zostawiasz samego - odpowiadam.
- Znowu? Nikt nigdy nie zostawił cię samego - odpowiada - Byłeś sam od początku".
Reposted bythepartthathurtsthemostkatkadjestnamdzisiajsmutnoheart-shaped-coffinblackjeremyjustjustjustbarocksomethingfromheartmruugaalovesweetsawkwardyotobuildahomerudafokaazazelshitsuri
envyy
Pamiętaj, nigdy nie możesz być bezbronna. Nigdy nie możesz pokazać, że jesteś od kogoś słabsza. Gdy ktoś cię obrazi, bij. Gdy cię uderzy, oddawaj dwa razy mocniej. Pamiętaj, że jesteś najmądrzejsza, najładniejsza i najlepsza i żaden śmieć nie ma prawa tobą pomiatać.
Reposted bykindofnightmarekatkadCaseinejestnamdzisiajsmutnofuckinmessniskowoCzekoladkaaa
envyy
Przeszła kurs przygotowawczy do bycia piękną suką i wyszła z niego z wyróżnieniem, dyplomem z różową bransoletką jako prezentem dla prymuski.
Reposted byanakareninanotforgetme
envyy
Wszystko już było, oprócz nas..
Reposted bymartulla martulla
envyy
Bo to takie cudowne dla kobiety, kiedy wie, że ktoś żył jakimś filmem, który kręcił z nią sobie w głowie.
Reposted byfeegloo feegloo
envyy
Kocham cię. Przestań istnieć.
envyy
Nie mam zamiaru być twoim ładnym wspomnieniem, ogrzewającym cię w zimie życia.

June 26 2015

envyy
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viaLookrecja Lookrecja
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków (via plastikowe)
Reposted fromnoirceur noirceur viaskraweksiebie skraweksiebie
envyy

June 23 2015

envyy
Play fullscreen
I just wanna look good for you, good for you,
Let me show you how proud I am to be yours

June 21 2015

envyy
3859 82ff 390
w takim razie nazywam się Michał.
Reposted fromsweet18 sweet18 viaIhaveadream Ihaveadream

June 18 2015

envyy
9122 ace4 390
Ignacy Karpowicz - "Ości" 3
envyy
6848 ce3d 390
Marek Hłasko - "Listy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl